Instruktorzy i ich kwalifikacje

mgr Edyta Przybyła  Nauczyciel wychowania fizycznego z oligofrenopedagogiką

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu(licencjat)

Instruktor Dyscypliny Sportu Lekka Atletyka

Zaświadczenie i dyplom z zakresu masaż klasyczny i leczniczy

Świadectwo kwalifikacyjne z zakresu gimnatyki korekcyjno - kompensacyjnej

 

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu(studia magisterskie)

Instruktor Rekreacji - specjalność: AEROBIK

Dyplom ukończenia szkolenia z zakresu PILATES a zdrowy kręgosłup

Certyfikat ZDROWY KRĘGOSLUP

 

inż. Hanna Gorywoda

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach

Instruktor Rekreacji Ruchowej - specjalność: Fitness - nowoczesne formy gimnastyki

Certyfikat ZDROWY KRĘGOSLUP

Politechnika Śląska w Gliwicach

Zarządzanie przedsiębiorstwem