Instruktorzy i ich kwalifikacje

mgr Edyta Przybyła  Nauczyciel wychowania fizycznego z oligofrenopedagogiką

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu(licencjat)

Instruktor Dyscypliny Sportu Lekka Atletyka

Zaświadczenie i dyplom z zakresu masaż klasyczny i leczniczy

Świadectwo kwalifikacyjne z zakresu gimnatyki korekcyjno - kompensacyjnej

 

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu(studia magisterskie)

Instruktor Rekreacji - specjalność: AEROBIK

Dyplom ukończenia szkolenia z zakresu PILATES a zdrowy kręgosłup

Certyfikat ZDROWY KRĘGOSLUP

Instruktor PILATES I

Dyplom ukończenia szkolenia TRENING DNA MIEDNICY

Dyplom ukończenia szkolenia Stretching i Relaksacja