Regulamin

 • Klientem M.P.Fitness jest każda osoba, która wykupi karnet lub dokona opłaty jednorazowej za usługę

 

 •  W trosce o swoje zdrowie, klient powinien posiadać aktualną polisę NW, obowiązującą 24h

 

 • Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w zajęciach za zgodą rodziców lub opiekunów

 

 • Każdy karnet ma określoną ważność, nie ma zwrotów kosztów za nieobecność na zajęciach. Zajęcia można odrobić na każdych innych zajęciach organizowanych przez MP FITNESS do końca miesiąca lub w nastepnym miesiącu po zakupie karnetu w tej samej cenie lub większej.

 

 • Każdy karnet jest imienny

 

 • W zajęciach nie uczestniczy się po spożyciu alkoholu lub środków odurzających oraz

        w przypadku złego samopoczucia

 

 • Instruktor nie ponosi odpowiedzialności za wypadki wynikające z niestosowania się do programu i zaleceń instruktora

 

 • Na zajęciach obowiązkowe są obuwie zmienne sportowe (najlepiej z grubą, miękką podeszwą)
 • Zakaz fotografowania i kamerowania podczas zajęć fitness bez zgody właściciela firmy lub osoby upoważnionej                                                                                                                                                                   
 • VOUCHERY (patrz aktualności) 1 voucher przeznaczony dla 1 osoby, 1 osoba w danej promocji może ywykorzystac 1 voucher oraz nie łączy się z karnetem MPFITNESS. Otrzymany voucher zabieramy na zajęcia promocyjne. Rezerwacja obowiązkowa.

 

 • opłat można dokonywać na konto:

        ING BANK Śląski: 81 1050 1328 1000 0092 3970 4951